Tan’s House đang dần có diện mạo mới

Xuất bản ngày 22-05-2019

Chỉ mới hơn 2 tháng kể từ ngày bắt đầu thực hiện cải tạo, từ một ngôi nhà cũ, giờ Tan’s House đang dần khoát lên mình một diện mạo mới. Sáng sủa hơn, rộng rãi hơn, hiện đại hơn, đó là những gì mà chúng ta đang được chứng kiến.