Những shoot hình xóa tan mệt nhọc trên công trường A&A

Xuất bản ngày 12-09-2019

Tuy bận rộn và mệt nhọc với công việc trên công trình, nhưng đôi lúc chúng tôi cũng không thể không dừng lại một chút để tận hưởng sự thi vị nơi đây!