Hệ thống khung thép, sàn gỗ tại Grace River Villa

Xuất bản ngày 03-03-2019

Với thiết kế hệ kết cấu thép cao đến 13m đi cùng với đó là hệ sàn gỗ tại công trình Grace River Villa, đội ngũ thiết kế của VRA Design hy vọng sẽ tạo ra một không gian với những đường nét vừa cứng cáp, vừa nhẹ nhàng thanh mảnh.