Giữ hồn phố Hội - Tạp chí Kiến trúc & Đời sống số 165

Xuất bản ngày 19-02-2020

Kiến trúc không chỉ tồn tại như một vật thể, kiến trúc còn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về văn hóa và con người, hay nói một cách khác hơn, kiến trúc luôn có phần hồn đáng quý của mình, nhất là ở những vùng có bề dày lịch sử về kiến trúc như đô thị cổ Hội An. Duy trì và phát huy những giá trị kiến trúc truyền thống trong thời đại ngày nay là điều hết sức cần thiết, yêu cầu mỗi kiến trúc sư phải có những đóng góp nhất định trong tư duy về vấn đề kiến trúc bản địa.

Tạp chí Kiến trúc và Đời sống số 165 đăng tải bài viết nói về giải pháp giữ gìn bản sắc kiến trúc truyền thống trong thiết kế kiến trúc hiện đại, với công trình được giới thiệu trong bài viết là công trình Tan's House do VRA Design thực hiện.

Nội dung chi tiết có thể xem tại đây:

https://ktds.vn/giu-hon-pho-hoi