Inhabitat giới thiệu công trình Filtered Wall House

Xuất bản ngày 22-02-2019

Công trình Filtered Wall House được giới thiệu trên Archdaily.com, một website thường xuyên đăng tải các công trình kiến trúc hay các thiết kê khác có liên quan đến vấn đề khí hậu, môi trường, năng lượng, và không gian sống của con người.

 

Nội dung chi tiết có thểm xem tại đây:

https://inhabitat.com/solar-screen-brings-beauty-and-heat-relief-to-a-vietnam-home/