Công trình Filtered Wall House được giới thiệu trên Archdaily

Xuất bản ngày 23-02-2019

Công trình Filtered Wall House được giới thiệu trên website kiến trúc nổi tiếng Archdaily.com

 

Nội dung chi tiết có thểm xem tại đây:

https://www.archdaily.com/907130/filtered-wall-house-duc-vien-le