Công trình Cam Thanh A&A Villa được giới thiệu trên Archdaily

Xuất bản ngày 24-02-2020

Với sự đặc biệt về thiết kế kết cấu và không gian, công trình Cam Thanh A&A Villa đã được giới thiệu rộng rãi đến những người yêu kiến trúc trên website Archdaily.com

 

Nội dung chi tiết có thểm xem tại đây:

https://www.archdaily.com/934226/cam-thanh-a-and-a-villa-vra-design